+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم اسفند 1388ساعت 12:12 بعد از ظهر  توسط نازنین  | 


+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم اسفند 1388ساعت 12:11 بعد از ظهر  توسط نازنین  | 


+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم اسفند 1388ساعت 12:11 بعد از ظهر  توسط نازنین  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم اسفند 1388ساعت 12:9 بعد از ظهر  توسط نازنین  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم اسفند 1388ساعت 12:8 بعد از ظهر  توسط نازنین  | 


+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم اسفند 1388ساعت 12:7 بعد از ظهر  توسط نازنین  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم اسفند 1388ساعت 12:6 بعد از ظهر  توسط نازنین  | 


+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم اسفند 1388ساعت 12:4 بعد از ظهر  توسط نازنین  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم اسفند 1388ساعت 12:2 بعد از ظهر  توسط نازنین  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم اسفند 1388ساعت 11:59 قبل از ظهر  توسط نازنین  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم اسفند 1388ساعت 11:48 قبل از ظهر  توسط نازنین  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم اسفند 1388ساعت 11:46 قبل از ظهر  توسط نازنین  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم مرداد 1388ساعت 12:35 بعد از ظهر  توسط نازنین  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم مرداد 1388ساعت 12:34 بعد از ظهر  توسط نازنین  | 

خدايا نسيم نوازش کجاست؟
کويرم، سرآغاز بارش کجاست؟
بيا تا به لبخند عادت کنيم
به اين راز پيوند عادت کنيم
بيا ساده مثل چکاوک شويم
بيا بازگرديم و کودک شويم...

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم مرداد 1388ساعت 12:32 بعد از ظهر  توسط نازنین  | 

شکسپیر معتقده:
گذشت زمان
بر آنها که منتظر میمانند، بسیار کند
بر آنها که می هراسند، بسیار تند
بر آنها که زانوی غم بغل می گیرند، بسیار طولانی و
بر آنها که به سرخوشی می گذرانند، بسیار کوتاه است

  اما
    بر آنها که عشق میورزند
              زمان را آغاز و پایانی نیست.

امیدوارم همیشه عاشق باشید که نهایت عشق سعادتمند شدنه.برای عاشق شدن دنبال بهونه نباش چون یه کسی که من اسمش رو فراموش کردم چیز قشنگی میگه:


عشق مانند هوا همه جا جاریست ****** تو نفسهایت را قدری جانانه بکش

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم مرداد 1388ساعت 12:26 بعد از ظهر  توسط نازنین  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم مرداد 1388ساعت 12:25 بعد از ظهر  توسط نازنین  | 

حقيقت انسان آنچه اظهار ميکند نيست، بلکه حقيقت او نهفته در آن چيزيست که از اظهار آن عاجز است؛اگر خواستي او را بشناسي نه به گفته هايش، بلکه به ناگفته هايش گوش کن...


+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم مرداد 1388ساعت 12:24 بعد از ظهر  توسط نازنین  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم مرداد 1388ساعت 12:23 بعد از ظهر  توسط نازنین  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم مرداد 1388ساعت 12:23 بعد از ظهر  توسط نازنین  |